Toegangscontrole, Camerabewaking en Branddetectie voor WZC Zilverbos te Zelzate

Het woonzorgcentrum Zilverbos is een vzw die instaat voor de zorg aan valide, zorgbehoevende en zieke ouderen, ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging of hun sociale of culturele achtergrond.

WZC Zilverbos vzw beschikt over: een rust-en verzorgingstehuis van 120 woongelegenheden, waaronder een beveiligde afdeling; 4 kamers voor kortverblijf van maximum 2 maand; een centrum voor dagverzorging, bedoeld voor thuiswonende, al of niet zorgbehoevende senioren.

Wat we deden voor WZC Zilverbos

Branddetectie
Camerabewaking
Toegangscontrole