Extra geld voor beveiliging dienst voor werklozen

De regering-Michel trekt een half miljoen euro uit om de kantoren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) beter te beveiligen. ‘De spanningen met onze klanten zijn toegenomen’, luidt het bij de dienst.

RVA als slachtoffer van verbale of fysieke bedreigingen

Bijna een keer per week is een medewerker van de RVA, de overheidsdienst die waakt over de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, het slachtoffer van verbale of fysieke bedreigingen. Enkele keren per jaar wordt zelfs geweld gebruikt. Daarom wil de federale instelling haar personeel beter beschermen. De regering-Michel heeft daar oor naar en in haar Zomerakkoord heeft ze een half miljoen euro uitgetrokken voor bijkomende veiligheidsmaatregelen.

‘Het betreft een veralgemening van bestaande maatregelen’, legt Miet Deckers, de woordvoerster van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) uit. ‘Nu hebben kantoren in steden al dikwijls een bewakingsagent en is er een alarmsysteem in de cabines waarin controleurs hun gesprekken met werkzoekenden voeren. Deze maatregelen zullen we overal doorvoeren.’

De RVA is bevoegd voor het bestrijden van fraude met uitkeringen en het terugvorderen van onterecht gekregen uitkeringen. Bovendien is het ook de RVA die de aan werkzoekenden opgelegde sancties uitvoert. In veel van die gevallen moet een fysiek verhoor plaatsvinden met de betrokken werkzoekenden.

De voorbije jaren zijn de regels inzake werkloosheid fors verstrengd. Zo werd beslist dat wie te weinig heeft gewerkt en enkel een inschakelingsuitkering krijgt, die toelage na drie jaar verliest. Daarnaast zijn de werkloosheidsuitkeringen degressief gemaakt, waardoor langdurig werklozen na verloop van tijd minder krijgen.

Ook vakbonden en ziekefondsen ondervinden agressie

Niet enkel de RVA kampt met het probleem van de toenemende agressie bij klanten. Ook de vakbonden, die de werkloosheidsuitkeringen uitbetalen, en de ziekenfondsen, die hetzelfde doen voor de ziekte-uitkeringen, worden sporadisch met gevallen van agressie geconfronteerd. Het extreemste voorbeeld was de moord op een ACV-medewerkster in Diest afgelopen zomer. De dader zou van mening zijn geweest dat de christelijke vakbond te weinig deed om hem te helpen na zijn ontslag.

Bron: De Tijd