Jadec is een BOSEC gecertifiëerde beveiligingsonderneming

Jadec NV behaalde op 13/10/2015 het BOSEC certificaat en is nu gekwalificeerd als 'gespecialiseerde onderneming als installateur van automatische branddetectiesystemen'.

BOSEC is dé garantie voor een goed vakmanschap

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de branddetectie-installatie en -uitrustingen en aanverwante alarmen zijn vitaal voor de veiligheid van personen en onontbeerlijk voor de beveiliging van goederen.

Het merk BOSEC garandeert de naleving van de regels van goed vakmanschap terzake.